Epispadias

EPİSPADİAS , MESANE EKSTROFİSİ

Epispadias penis üst kısmında (dorsum) idrar yolunun (üretra) açık kalması veya üretranın oluşmaması şeklinde tarif edilebilir. Mesanenin pubis bölgesinde dışarı ortama açığa çıkması ve ortada olmasına ise mesane ekstrofisi adı verilir.
Alt karın bölge ön duvarı ve mesane ön duvarında defektle birlikte görülen konjenital bir anomalidir. Mesanenin arka duvarı öne doğru yani açık olan ön duvara doğru yer değiştirir, dışarı çıkar. Simfisiz pubisin olmaması, mesane ekstrofisi ve Rectus diastazı kadınlarda klitoris anomalisi (bifid clitoris), labiyaların birbirinden ayrı ve geniş olması ile birlikte görülürken erkeklerde epispadias deformitesi vardır.

SIKLIK
Mesane ekstrofisi nadir görülen bir anomalidir ve 30,000 canlı doğumun birinde görülür. Her iki cinsiyette de görülebilen anomali erkeklerde iki ya da üç kat daha fazla görülür. Ekstrofi tanımlaması dışarıya açık olan mesane ve epispadias`ın açık uretra ve distalinda kalan penisin kısa olmasıdır. Klasik ekstrofi ( ekstrofi, epispadias, rektus kası diyastazı, pubis kemiklerin ayrı olması) vakaların %60`ın da görülür. Birbirinden ayrı olan iskiumlar birbirlerine fibröz bir bantla tutunurlar.

CERRAHİ TEDAVİ
Cerrahi girişimin asıl amacı mesane ve açıkta olan pelvis organlarının kapatılmasıdır. Deformitenin onarımında 3 ayrı girişim yapılır.
Üriner diversiyon,
Mesane ekstrofisi onarımı
Dış genital organların onarımı.
Mesanenin yassı hücreli metaplazisini engellemek için uygun kapama erken dönemde yapılmalıdır. Pelvisin deformitesi mümkün olduğu kadar düzeltilir ve bunu takiben genişlemiş ve üretrası açık olan penis şaftının yapıları normal anatomik pozisyona getirilir.