Yüz Yaralanmaları

YÜZ YARALANMALARININ TEDAVİSİ:
CERRAHİ GİRİŞİMLERİN BİLiNMEYEN GERÇEKLERİ

Bu bölüm yüz yaralanmalarının görülme sıklığı, teşhisi, cerrahi onarımı, olası riskleri ve diğer tedavileri ve sonuçları hakkında bilgi vermek amacı ile hazırlanmıştır.

Başımız ve yüzümüz oldukça korunmasız organlarımız olup artan teknolojik araçların ve sanayi makinalarının neden olduğu kazalar ile oldukça sık olarak yaralanmaktadırlar. İş kazası veya tarım makinaları ile olan ağır ve ciddi kazaları bir kenara bırakacak olursak bunlardan sonra ciddi yaralanmaları trafik kazalarında görüyoruz.

Yüz Yaralanmaları neden olur?
Yüz yaralanmaları en sık olarak trafik kazaları sonrası görülmektedir. İster araç içi, ister araç dışı yaralanmalar olsun her ikisinde de kafa ve yüz yaralanmaları oldukça sık görülmektedir. Düşme, darp veya spor kazalarında da kafa ve yüz yaralanmaları trafik kazalarındakine göre daha az görülmektedir.

Yüz yaralanmaları en sık ne zaman olur?
Yaz mevsiminde kışa oranla daha fazla trafik kazası yaralanması görülmektedir. Yazın şehirlerarası trafiğin artmasına bağlı olan bu artış hafta sonu gibi bazı günlerde daha da artış göstermektedir. Özellikle yaz mevsiminin bu son sıcak günlerinde tatil dönüş trafiğinin artması ile birlikte trafik kazaları da artmaktadır.
Trafik kazalarında tarım işçilerinin kitleler halinde yaralanmaları adeta bir afet şeklinde karşımıza çıkarken, tek bir trafik kazasında bu sayıya erişilmese bile, yurt genelinde aynı günde yaralanan insanlar toplandığında yine bir afetten söz etmemek mümkün değildir.

Emniyet kemeri ve yüz yaralanması
Aracın bir yere veya karşıdan gelen bir araca çarpması veya devrilmesi içinde yolculuk eden insanların büyük çoğunluğunda kafa yüz yaralanmalarına neden olmaktadır. Eğer emniyet kemeri bağlı değilse adeta bir gülle gibi hareket eden kafa önündeki ilk engele hızla çarpar. Aracın önündeki koltuklarda oturan insanların yüzü eğer emniyet kemeri bağlıysa torpido konsülüne veya yanlarda kapılara ve camlarına çarpar. Eğer emniyet kemeri bağlı değilse çarpışma ile ani duruş ve hareketlere uygunluk gösteremeyen vücut ve özellikle baş daha fazla salınım hareketi göstererek öne doğru fırlar ve ön cama kadar gelerek bunu kırar veya kırılmış cama çarpar. Emniyet kemeri bağlı olmayan kazazedeler bazen kırılan camdan dışarı fırlar ve atılır. Yerlerde sürüklenebilir. Bu durum en ağır yaralanma şeklidir.

Yüzün yaralanması ile beraber hasar gören doku ve organlar nelerdir?
Yüz bölgesine gelen bir darbe hem deriye hem de yüzün derin yapılarına zarar verebilir. Yüz kemikleri, kafa kemikleri ve göz, ağız ve burunun kemik bölmeleri kırılabilir veya parçalanabilir. Yüz kemikleri genellikle ince lameller halinde plakalar şeklinde kemiklerdir. Kemikler sadece birbirleri ile birleşim yerlerinde, açılanma ve köşe yaptıkları yerlerde kalınlaşırlar. Ancak genelde yüz kemikleri çok sağlam ve dirençli kemikler değillerdir. Sadece alt çene kemiği çok sağlam ve kompakt bir kemik olup vücudumuzun en sağlam kemiklerinden biridir.
Kafa kemikleri ise yüz kemiklerine nazaran daha kalın, sert ve sağlam kemiklerdir. Darbe direkt olarak kafa kemiğine gelirse kafa kemiklerini kıracak sertlikte ve şiddette ise genellikle kafa kemiklerinde çatlaklar veya çökme kırıkları olur. Aynı darbe yüz kemiklerine doğru gelirse yüz kemikleri bundan daha çok etkilenir ancak beyin sarsıntısı olsa bile kafa kemiklerinde genellikle kırık oluşmaz. Daha şiddetli olarak yüze gelen darbelerde de kafa kemikleri etkilenmeyebilir. Yüz kemiklerinin bu ince ve içi hava dolu boşlukları adeta kafaya gelen darbeleri absorbe (emerek) ederek kafa kemiklerine ve beyne gelecek darbenin şiddetini azaltır ve korur. Tabi yüz kemikleri bu darbelerden oldukça fazla hasar alırlar.
Yüzdeki deri bütünlüğünün bozulmasından başka adale ve sinir kesileri de olabilir. Bunların yaralanmaları yüzde fonksiyonel kusurlara da yol açar. Göz kapakları, burun kanatları ve dudaklarda yaralandığında eğer basit kesiler ve sıyrıklar şeklinde değilse sabit eser niteliğinde izler kalabilir. Yüz siniri yaralanmalarında çeşitli derecelerde yüz felci gelişebilir. Yüz siniri lifleri kökünden itibaren tam ayrılmışsa en iyi tedavi yöntemleri ile tecrübeli ellerde tedavi edilse dahi az da olsa bazı sekeller kalabilir.
Tüm bu yaralanmalarda erken tedavinin yeri çok önemlidir. Yaralanmanın genişliğine bağlı olarak yüzdeki diğer organ ve yapıların da beraberce tedavisi gerekebilir.

Yüz Yaralanmaları ne zaman tedavi edilir?
Bazı yüz yaralanmaları son derece küçüktürler ve cerrahi tedavi gerektirmezler. Küçük sıyrıklar yumuşak doku ezilmeleri ve yüzeyel sürtünmeler temizlik ve pansumandan daha fazla bir girişim gerektirmezler. Yüz yaralanmalarında erken tedavinin yeri çok önemlidir. Yaralanmanın genişliğine bağlı olarak kemik ve yumuşak doku onarımları ve diğer organ ve yapıların da beraberce tedavisi mümkün olan en erken dönemde yapılmalıdır. Yüz yaralanmalarının cerrahi tamirinin zamanlaması yüz kemiklerinin hızlıca iyileşmeye yatkın olması nedeniyle kritiktir.
Eğer tam kat cilt kesisi veya daha derin cilt altı, adale ve mukoza gibi yapılarda bütünlüğünü kaybetmişse bunların cerahi olarak onarımı gerekir. Kemikler kırılmışsa kırık her bir kemiğin tek tek yerine tutturulması gerekir. Eğer daha özel yapılar, yüz siniri, tükrük bezi kanalları, göz kapakları ve gözyaşı kanalları yaralanmışsa bunlar için daha özel yaklaşımlar gerekir. ,
Yüz yaralanmalarının cerrahi tedavisi parçalara ayrılmış yumuşak dokular veya kırılmış kemikler gibi zarar görmüş dokuların veya yer değiştirmiş dokuların onarımını içerir. Yüz yaralanmalarının cerrahi tedavisi ile bütünlüğü bozulmuş yüz yapılarının anormal iyileşmelerine bağlı oluşabilecek şekil bozukluklarının en aza indirilmesine çalışılır. Ne kadar erken dönemde tedavi gerçekleştirilirse oluşacak deformite, iz veya asimetriler o kadar az oluşacaktır.

Yüz yaralanmalarının onarımını hangi branş hekimleri yapar?
Basit yaralanmaların tedavisini çeşitli cerrahi branş uzmanları yapabilir olsada yüzün komplike ve ağır yaralanmalarının tedavisi plastik cerrahi uzmanları tarafından gerçekleştirilir. Yüz yaralanmalarının tedavisi sadece cilt kesilerini dikişle tutturmak değildir. Kırılan kemiklerin yerine tespit edilmesi, koparak yerinden ayrılmış ve eksik kalan kemiklerin yerine vücudun başka yerlerinden kemik nakli yapılması plastik cerrahi uzmanları tarafından yapılmaktadır. Yine yumuşak doku kayıplarında doku eksikliklerinin giderilmesi ve ihtiyaca uygun doku nakilleri ancak yeterli eğitim almış plastik cerrahi uzmanları tarafından gerçekleştirilebilir. Bundan başka gözyaşı kanalı veya tükrük bezi kanalı kesileri mikrocerrahi yöntemlerle tamir edilebilir. Yüz siniri kesilerinde sinir uçlarının karşı karşıya getirilip dikilmesi yine mikrocerrahi eğitimi almış hekimlerce gerçekleştirilir. Göz küresi yaralanmalarında göz uzmanlarına, iç-orta kulak ve ciddi burun yaralanmalarında KBB uzmanlarına, kafa tabanı kırıklarında ve kafa – beyin yaralanmalarında beyin cerrahlarına ihtiyaç duyulur.

Teşhis ve görüntüleme yöntemleri
Kafa ve yüz kemik yaralanmalarında kırıkların teşhis edilmesinde muayene bulgularını destekleyen görüntüleme yöntemlerine ihtiyaç duyulur. Bilgisayarlı tomografi hemen hemen her zaman ihtiyaç duyulan ve kesin teşhis için gerekli bir radyolojik inceleme yöntemidir. Kafa içi kanamaların teşhisine de yardımcı olur, ancak kafa içi (beyin kanaması, kontüzyon gibi) yumuşak doku problemlerinin araştırılmasında MR (manyetik Resonans) incelemesine gereklilik duyulur. Kırıkların görüntülenmesinde direkt grafilere de ihtiyaç duyulur.
Kesin tanı konduktan sonra hastanın genel durumu uygunsa yüz yarlanmalarının kesin ve kalıcı tedavisine geçilir.

Yüz yaralanmaları tedavisi:
Yüz yaralanmalarının tedavisi mümkün olan en kısa sürede yapılmalıdır. Yüz yaralanmaları genellikle ölümcül olmamakla birlikte ihmal edilmemeleri gerekir. Hastanın genel durumunun veya diğer önemli vücut yaralanmalarının halledilmesinden sonra yüz yaralanmaları değerlendirilir.

Ameliyat için Genel anestezi gerekli mi?
Cerrahi girişimler genel veya lokal anestezi ile yapılabilir. Yapacak girişimin büyüklüğüne göre lokal anestezi veya genel anestezi tercih edilir. Basit cilt kesilerinde lokal anestezi tercih edilebilir. Yaralanma küçük de olsa yaşı 10-12 den küçük çocuklarda genel anestezi düşünülür. Büyük ve komplike yaralanmalarda kaçınılmaz olarak genel anestezi tercih edilir.

Nasıl ameliyat yapılır, Ameliyatta neler yapılır?
Deri bütünlüğünün bozulduğu veya derin kesilerin olduğu durumlarda kesinin durumuna göre gerekli temizlik yapıldıktan sonra kesiler dikişlerle kapatılır. Yüz yaralanmalarında kullanılan dikiş materyalleri genellikle daha az hasar verici ve ince yapılıdırlar. En az reaksiyon veren dikiş materyalleri tercih edilir. Eğer deri kesisi olmaksızın kemik yapıda kırık varsa bunun için cerrahi olarak yeni cilt kesileri yapılabilir. Sadece komplike olmayan alt çene veya üst çene kırıklarının cerrahi tedavisinde sıklıkla derinin kesilmesinin gerekmediği kapalı cerrahi tedavi teknikleri kullanılır. Kırık çene kemikleri yerine getirildikten sonra dişler vasıtası ile tespit edilebilir. Bazı durumlarda ağız içinden kesi yapılarak kemikler metal plak ve vidalar ile tespit edilebilir. Yine basit burun kırıklarında cilt kesisi yapmaksızın kırık kemikler düzeltilebilir. Burun kemikleri yükseltilebilir veya nasal septum-burun bölmesi- düzleştirilebilir. Eğer burun yaralanması daha ciddi ise derinin kesilmesi ve daha fazla şeyler içeren cerrahi tekniklerin kullanılması gerekli olabilir.
Yüz kemiklerinin daha komplike ve parçalı kırıklarında ilave cilt kesilerine ihtiyaç vardır. Böylece kırık bölgesine ulaşılır ve kırık parçalar yan yana getirilerek tel veya metal plak ve vidalarla tespit edilirler.
Yüz yaralanmaları gözle görülebilen dokunmakla hissedilebilen ve dudak, burun ve göz kapaklarında fonksiyon kaybına yol açabilecek bozukluklar oluşturabilirler. Bu tür yaralanmalar gelecekte yüz bölgesinde oluşmuş şekil bozukluklarının ve burundan hava almayı azaltıcı fonksiyonel problemlerin tamiri için düzeltici ve yeniden şekillendirici cerrahi gerekebilir.

Kırık tedavisinde kullanılan metal plak ve vidalar çıkartılmalı mı?
Vücudumuzda kemik kırıklarının tespitinde genellikle metal plak ve vidalar kullanılmaktadır. Kol ve bacaklarımızdaki uzun kemiklerin tedavisinde daha güçlü ve uzun plak ve vidalar kullanılırken, yüz kemiklerinin tespitinde oldukça ince plaklar ve kısa vidalar kullanılır. Bu minik veya mikro plak ve vidalar genellikle dışardan elle hissedilmeyecek kadar küçüktürler. Bu materyallerin tespit özellikleri bir kaç sonra tamamlanır. Bundan sonra bu metallerin çıkarılıp çıkarılmayacaklarına karar verilir. Erişkinlerde bu metaller bir problem neden olmadıkları sürece çıkartılmazlar. Bazen enfeksiyon, gevşeme ve belirgin olma gibi nedenlerle çıkartılmaları gerekebilir. Çocuk yaş grubundaki hastalarda ise metal plak ve vidaların 1 yıl sonra çıkarılmaları gerekir. Büyüyen kemiklerin büyüme ivmesine eşlik edemeyeceği için bu metal plak ve vidalar çıkartılmalıdır. Böyle ikinci bir ameliyata gerek duyulmaması için çocuklarda eriyebilen plak ve vidalar kullanılır. Bu eriyebilen plak ve vidalar yerlerine tespit edildikten sonra 9-12 ay içinde erirler. Böylece çıkartma işlemine gerek kalmaz.

Yüz Yaralanmalarının cerrahi tedavi riskleri nelerdir ?
Her cerrahi girişim bir takım riskler içerir. Burada yüz yaralanmalarındaki cerrahi girişim risklerinin anlaşılması önemlidir. Cerrahi girişimde uygulanacak kişisel seçimler risklerin ve kazanılacak yararın karşılaştırılması sonucu elde edilir. Hastaların birçoğunda komplikasyonlar ile karşılaşılmamasına rağmen herbir yaralanma ile ilgili özel problemler görülebilir ve bunları doktorunuzla ameliyat öncesi dönemde tartışmalısınız.

Kanama:
Alışılmış bir durum olmamasına karşın cerrahi esnasında veya sonrasında görülmesi mümkündür. Ameliyat sonrası kanama olduğunda, kanamayı durdurmak ve biriken kanı (hematom) almak için acil tedavi gerekir. Kanama riskini arttırabileceğinden aspirin ve benzeri ilaçları operasyon öncesi 10 gün süre ile kullanılmaması uygundur.

Enfeksiyon:
Bu ameliyat sonrasında enfeksiyon genellikle beklenmez, nadiren de olsa enfeksiyon gelişecek olursa ek antibiotik tedavisi veya cerrahi müdahale gerekebilir.

Nedbe (iz):
Her ne kadar cerrahi müdahale sonrasında iyi bir yara iyileşmesi beklenirse de deride ve daha derin dokularda anormal iz (skar) oluşabilir. Yaralanma ile oluşan izlerin konumunu değiştirmek mümkün değildir. Ancak tedavide gerekli ameliyat giriş yerleri ve kesileri özenle seçilir ve daha az dikkat çekecek alanlar tercih edilir. Ancak bir yıl sonra olgunlaşan bu izler az farkedilir özellikte olurlar. Bazen bu izler çevre deriden farklı renkte olup hoş görünmeyebilir. Bazen dikişlerin görünür izler bırakma ihtimali vardır. Bunlar için ek tedavi gerekebilir.

Tatmin edici olmayan sonuçlar:
Yüz yaralanmarı için yapılan cerrahi müdahaleden tatmin olmama olasılığı vardır. Bunlar için ileride ortalama 1 yıl sonra ek tedaviler gerekebilir.

Derin yapılarda hasar:
Ameliyat sonrasında damarlar, kaslar ve sinirler gibi daha derin dokularda hasar görülebilir. Bunların onarımından sonra da kalıcı hasarlar olabilir. İleri dönemde yapılan girişimlerle bu problemler kısmen de olsa düzeltilebilir ancak mükemmel hale getirilemeyebilir. Bu hasarlar geçici veya kalıcı olabilir.

Asimetri:
Yüz yaralanmalarının cerrahi tedavisi sonrasında iki taraf arasında farklılık olabilir.

Uyuşukluk:
Yüz yaralanmasından sonra yüzün yaralanan derisinde kalıcı uyuşukluk gelişimi olasıdır. Bu durum her zaman gelişmez. Yaralanma bölgesindeki derinin duyusundaki azalma veya tam olarak kayıp yüz yaralanmasından sonra tamamen geri dönmeyebilir.

Kronik ağrı:
Yüz yaralanmalarının cerrahi yaralanması sonrasında kronik ağrı çok nadir bir komplikasyondur.

Allerjik reaksiyonlar :
Seyrek olarak kullanılan flastere, dikiş materyallerine ve topikal preperatlara lokal allerji geliştiği vakalar çok seyrek olarak vardır. Daha ciddi olan sistemik reaksiyonlar ameliyat sırasında veya sonra kulllanılan ilaçlarla gelişebilir. Allerjik reaksiyonlar ek tedavi gerektirebilir.

Geç iyileşme:
Yüz kemik kırıklarının tekrar ayrılması veya iyileşmenin gecikmesi mümkündür. Yüz kemiklerindeki bazı alanlar anormal veya yavaş iyileşebilir. Ciltteki bazı bölgeler hiç iyileşmeyebilir. İyileşmeyen dokuyu temizlemek için sık pansuman uygulanması veya ek cerrahi girişim gerekebilir.

Yüz Yaralanmaları sağlık sigortası kapsamına girer mi?
Çoğu sağlık sigortası şirketleri yüz yaralanması gibi onarım amaçlı ameliyatları ve bundan doğan komplikasyonları kapsam içi tutarlar. Düşme, darp veya trafik kazası sonucu oluşanlar genelde dahil olup iş kazası veya spor sırasında olanlar poliçe içeriğine bağlı olabilir. Ancak trafik kazası gibi yaralanmalar genellikle poliçe kapsamı içine girerler. Bu yüzden sağlık sigortanızın verdiği bilgilendirme kitapçığına bakmak gerekir.

Ek Ameliyatların Gerekliliği:
Risklerin ve potansiyel cerrahi komplikasyonların yanı sıra yüz onarımı operasyonun sonucunu etkileyecek pek çok değişken vardır. Riskler ve komplikasyonlar sık olmamakla birlikte görülme olasılıkları vardır. Komplikasyon gelişirse ek ameliyat veya tedavi gerekebilir. İyi sonuçlar beklenmekle birlikte belirtilen bir garanti yoktur.

PAGE \* MERGEFORMAT 1